Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Біогазова установка з ручним завантаженням і перемішуван­ням сировини

Установки з ручним завантаженням і перемішуванням сиро­вини не вимагають великих фінансових витрат і будівництво біога­зової (рисунок 3.29). їх призначено для невеликих господарств. Ре­актор обсяг якого становить від 1 до 10 mj розраховано на перероб­ку 50.. .200 кг біомаси на добу. Щоб підвищити ефективність робо­ти біогазової установки змонтовано пристрій з ручним перемішу­вання сировини.

image098

1 — реактор; 2 — бункер завантаження; 3 — перемішуючий пристрій; 4 — водяний затвор; 5 — відвід біогазу; 6 — вивантажувальна труба

Рисунок 3.29 — Схема біогазової установки з ручним завантаженням і перемішуванням сировини

Біогазова установка з ручним завантаженням, перемішуван­ням і підігрівом сировини в реакторі.

Для більш інтенсивного і стабільного процесу зброджування встановлена система підігріву реактора (рисунок 3.30).

Здатною до праці установка може бути в мезофільному і тер­мофільному режимах. Підігрів реактора здійснюється за рахунок водогрійного котла, який працює на виробленому біогазі. Решту бі­огазу використовують безпосередньо в побутових приладах. До то­го, як сировину вносять в грунт вона зберігається в спеціальній ємності. Біогазова установка з ручним завантаженням, газгольде­ром, пневматичним перемішуванням сировини, з підігрівом сиро­вини в реакторі.

image099

1 — котел водогрійний; 2 — бункер завантаження; З — перемішуючий пристрій; 4 — реактор; 5 — водяний затвор; 6 — газовідвід; 7 — вивантажуваль­ний бункер; 8 — сховище для біодобрив; 9 — вивант ажувальна труба

Рисунок 3.30 — Схема біогазової установки з ручним завантаженням, перемішуванням і підігрівом сировини в реакторі

Установка простого типу з ручним завантаженням сировини в реактор забезпечується пристроєм для автоматичного відкачування біогазу та газгольдером для його зберігання (рисунок 3.31).

image100

1 — водогрійний котел; 2 — бункер завантаження; 3 — реактор; 4 — водя­ний затвор; 5 — манометр електроконтактний; 6 — перемішуючий пристрій; 7 — компресор; 8 — ресивер; 9 — бункер вивантаженій сировини, 10 — виванта­ження сировини; 11 — сховище для біодобрива; 12 — газгольдер; 13 — редуктор газовий

Рисунок 3.31 — Схема біогазової установки з ручним завантаженням, газгольдером, пневматичним перемішуванням сировини, з підігрівом сиро­вини в реакторі

Сировину в реакторі перемішують пневматично використову­ючи біогаз. Установка такого типу здатна працювати у всіх темпе­ратурних режимах зброджування. Біогазова установка з газгольде­ром, ручною підготовкою і пневматичним завантаженням і перемі­шуванням сировини, з підігрівом сировини в реакторі

Для малих і середніх фермерських господарств з можливістю переробки від 0,3 до 1,5 тонн сировини на добу призначається установка з газгольдером, ручною підготовкою і пневматичним за­вантаженням і перемішуванням сировини, з підігрівом сировини в реакторі (рисунок 3.32). Обе и їй реакторів становлять від 5 до 25 м3.

Процес перемішування і загрузки сировини здійснюється ме­ханічно за допомогою пневматичної системи. За допомогою теп­лообмінника з водонагрівальним котлом, який працює на біогазі, виконується підігрів сировини в реакторі.

image101

1 — бункер завантаження сировини; 2 — водонагрівальний котел; 3 — ре­актор; 4 — запобіжний клапан; 5 — водяний затвор; 6 — манометр електрокон­тактний; 7 — компресор; 8 — ресивер; 9 — сховище для біодобрив; 10 — виван­таження сировини; 11 — відвід труби для завантаження в транспорт; 12 — газ­гольдер; 13 — редуктор газовий; 14 — перемішуючий пристрій

Рисунок 3.32 — Схема фермерської біогазової установки з газгольдером, ручною підготовкою і пневматичним завантаженням і перемішуванням сиро­вини, з підігрівом сировини в реакторі

Наявність спеціального пристрою в цій передбачає пневмати­чне завантаження сировини в реактор та ручну підготовку, частина вироблюваного біогазу, що виробляється може використовуватися, щоб підігріти сировину’ у реакторі. Перемішування проводиться за

допомогою біогазу, який відбирається автоматично і зберігається в газгольдері. Температурний режим для роботи установки може бути будь-яким.

3.14 Біогазова установка з газгольдером, механічною під­готовкою, пневматичним завантаженням і перемішуванням сировини, з підігрівом сировини в реакторі.

Особливістю, яка відрізняє цю установку (рисунок 3.33), яка призначена для середніх і великих сільських господарств, являється наявність спеціальної ємності для підготовки сировини, звідки воно подається в бункер завантаження за допомогою компресора, а потім з допомогою стиснутого бюгазу — у реактор установки. Частина бі — огазу, що виробляється використовується для роботи систем обігрі­ву. Установка забезпечена автоматичним відбором біогазу та газго­льдером для його зберігання. Через наявність системи обігріву, установку можна експлуатувати у всіх режимах зброджування.

image102

1 — приймач біомаси, 2 — водонагрівальний котел; 3 — бункер заванта­ження; 4 — реактор; 5 — водяний затвор; 6 — запобіжний клапан; 7 — манометр електроконтактний: 8 — компресор; 9 — мішалка газова, 10 — ресивер; 11 — сховище для біодобрив; 12 — відвід труби для завантаження в транспорт, 13 — газгольдер; 14 — редуктор газовий

Рисунок 3.33 — Схема фермерської біогазової установки з газгольдером, механічною підготовкою, пневматичним завантаженням і перемішуванням сировини, з підігрівом сировини в реакторі

У таблиці 5 наводиться специфікація на обладнання та матері­али для цієї установки.

Таблиця 3.5 — Специфікація на обладнання та матеріали для фермерсь­кої біогазової установки з газгольдером, механічною підготовкою, пневмати­чним завантаженням і перемішуванням сировини, з підігрівом сировини в ре — акторі (рисунок 3.32 и 3.33)__________________________________________________

Найменування обладнання і матеріалів

Кількість на установку’

5 м3

10 м3

15 м3

25 м3

50 м3

100 м3

1

2

3

4

5

6

7

Реактор

1

1

1

1

1

2

Котел водонагрівальний

1

1

1

1

1

2

Пальник газовий

(інфрачервоного випромінювання)

1

1

1

1

2

4

Влаговідділювач

1

1

1

1

1

2

Бункер-накопичувач: ємність 3-5 м3, бетон, метал СтЗ

1

1

1

Бак-змішувач: ємність 0,5… 1 м3, метал СтЗ, тиск 8 кг/см2

1

1

1

1

1

1

Компресор 1Ф-56 з приводом для БГУ 5,25 м3:

ФУ-12 для БГУ-50,100

1

1

1

1

1

1

Ресивер: від 0,05 до 0,5 м3, тиск до 25 кг/см2

1

1

1

1

1

1

Газгольдер від 3 м3 і більш, тиск. 8…25 кг/см2

1

1

1

1

1

1

Насос вакуумний

1

1

1

Система водо нагріву

1

1

1

1

1

1

Система перемішування

1

1

1

1

1

1

Рівнемір

1

1

1

1

1

2

Термометр ртутний скляний 0… 100 °С

1

2

2

2

2

4

Манометри:

електроконтактний 0… 1 кг/см2 d=100 мм від -1 до +5 кг/см2 d=100 мм від 0 до 25 кг/см2 d=100 мм від 0 до 1 кг/см2 d-60 мм від 0 до 10 кг/см2 d=100 мм від 0 до 40 кг/см2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

Вентиль дія води d=25 мм

1

1

1

1

1

2

1

2

1 з

і 4

1. 5

6

7

Вентиль газовий:

d=15 мм

4

4

4

4

8

16

d=25 мм

5

6

7

8

10

12

d—32 мм

1

1

1

1

1

2

d=40…50 мм

1

1

1

1

1

і

Труби сталеві (м):

d=15 мм

10

25

ЗО

зо

50

100

d=25 мм

40

45

50

60

80

100

d—32 мм

4

5

6

7

7

16

d=50 мм

5

8

10

10

20

40

d=100 мм

ЗО

ЗО

зо

40

50

80

d=150 мм

5

5

5

Засувка:

d=100 мм

2

3

3

3

3

5

d=150 мм

1

1

1

Фланці:

d=100 мм

4

6

6

8

12

16

d~150 мм

2

2

2

Кріпильні деталі (кг):

болти М10, М12, М16

5

7

8

10

15

20

шайби 10, 12,16

1

1

1,5

2

3

4

Ущільнювальні матеріали (м2): резина, пароніт

2

2

2,5

3

4

5

Відводи

Ф-15

12

12

14

16

18

25

Ф-25

10

10

12

14

16

20

Ф-32

2

2

2

4

8

12

Ф-50

10

10

12

12

12

24

Ф-100

4

6

6

6

8

12

Редуктор газовий з манометрами 20/0,2 кг/см2

1

1

1

1

1

І

Фільтр для сірководню: труба 0250, L=2 м

1

1

2

Рівнемір електричний

1

1

1

1

1

2

Лист сталевий 10… 12 мм

2

2

2

2

2

4

Лист сталевий 8=4 мм

10

10

15

15

20

40

Електроди 3 мм

зо

зо

35

35

60

90

Запобіжні пристрої

2

2

2

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

Електрошафа

Автомат 39…50 А

Пускачі

Реле теплове

Реле пускове

Кнопки «стоп» червоні

Кнопки «пуск» чорні

Трансформатор

знижуючий 380/24…36 В

Клемник на 24.. .30 контактів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

5

5

6

6

2

5

5

5

6

6

2

5

5

5

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Провід електричний

ЗО

40

45

50

70

90

Кисень, пропан

2

2

3

3

5

8

У таблиці 3.6 наведений кошторис для виготовлення вище приведеної установки.

Таблиця 3.6 — Кошторис на виготовлення фермерської біогазової уста­новки з газгольдером, механічною підготовкою, пневматичним завантажен — ням та перемішуванням сировини, з підігрівом сировини в реакторі_________________

Найменування

тис. грн.

5 м3

10 м3

15 м3

25 м3

50 м3

100

1

м~

Реактор

5,3

11

17

27

44,2

90,0

Газгольдер

2,5

5

7

8

12

24

Компресор

4,5

6

9

9

17

22

Матеріали для обв’язки реакторів, газгольдера, подаючого, перемі­шуючого і нагріваючого пристроїв

3,5

5,6

7,3

9,1

14

27

Приємний бункер

0

1,2

1,4

1,5

2,2

2,6

Пристрій для подачі сировини

2,2

2,8

4,2

4,2

5,2

5,2

Пристрій для анаеробного перемі­шування сировини

0,7

0,8

0,9

1,0

1,9

2,7

Нагріваючий пристрій

3,5

5,4

8

9,0

14

25

Пристрій стабілізації

0,3

0,4

0,5

0,7

1,2

2,1

Пристрій для контролю рівня, температури, тиску в реакторах

1,3

1,4

1,5

1,6

2,1

4

Автоматичний відкачуючий пристрій

1,2

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

1

2

3

4

5

6

7

Запобіжні пристрої (рівень бункера

подачі, тиск в реакторах і газголь­дері)

І

1,1

1,2

1,2

1,5

2,4

Шафа управління

1,5

2,0

2,0

2

2

2

Допоміжні маїерїали

2,5

3,2

4,3

5

9

16

Заробітна плата

15

19

24

29

52

86

Всього*

45

66,4

90

110

180

312,7

*В даний кошторис не включені транспортні витрати, витрати на загальнобудівні роботи та податкові відрахування.

Оставить комментарий