Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Гідравлічне перемішування

При одночасному завантаженні та вивантаженні сировини можна повністю перемішувати її за допомогою насоса. Насоси час­то встановлюють для виконання додаткових функцій в центрі реак­тора.

3.9.1 Пневматичне перемішування

Пневматичне перемішування здійснюєіься за допомогою мон­тажу на дні реактора системи трубопроводів, шляхом закачування біогазу, що виділяється назад в реактор і забезпечує м’яке перемі­шування сировини. Проблемою, що супроводжує цю систему є проникнення сировини систему газу. Гарні результати перемішу­вання шляхом пропускання біогазу через товщу сировини, можуть бути в тому випадку, якщо маса, що бродить, мас сильно розрі­джений стан і не утворює кірки на вільній поверхні.

3.9.2 Частота перемішування сировини

Залежно від режиму роботи реактора перемішування сирови­ни може бути постійним або періодичним. Режим з оптимальною швидкістю перемішування запобії ає утворенню кірки і значно зме­ншує час зброджування сировини (рисунок 3.22).

За рахунок вивільнення із сировини біогазу трапляється част­кове перемішування, проте такого перемішування недостатньо за рахунок температурного рух) і надходження свіжої сировини.

Сировину перемішувати потрібно регулярно. Якщо перемішу­вання здійснювати рідко, це може призвести до зниження ефектив­ності газоутворення за рахунок розшарування сировинної маси і утворення кірки. Сировина, що добре перемішалася, може давати на 50 % більше біогазу.

Якщо перемішування проводити занадто часто, то можна по­шкодити процеси ферментації в середині реактора. Також через це перероблена сировина може не повністю вивантажитися. Найоп — тимальнішим буде інтенсивне, але обережне (наприклад, без утво­рення піни) перемішування протягом кожних 4.. .6 годин.

image091

а в г л

а — біогазом; б — механічними лопатями; в — механічними мішалками з електродвигунами; г — за допомогою насосу; д — механічними мішалками від вітряного двигуна

Рисунок 3.22 — Пристрої перемішування сировини для горизонтальних реакторів

Оставить комментарий