Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Щоденні операції

Доза завантаження сировини. Для оптимального викорис­тання біогазових установок велике значення мають кількість зава­нтаження свіжої біомаси за добу і періодичність її внесення. Кіль­кість завантаження залежить від температури зброджування, виду сировини і концентрації сухої речовини в сировині.

При невеликих кількостях сировини, що завантажується, які не перевищують 1…5 % об’єму реактора на добу, виділяється мен­ша кількість біогазу, ніж при великих дозах завантаження — 10…20 %. Проте при великих кількостях щодобового завантаження вміст вуглекислого газу збільшується, а вміст метану в біогазі скорочу­ється.

З точки зору якості біогазу, оптимальною кількістю добового завантаження для установок з мезофільною температурою бродін­ня, можна вважати дозу завантаження у 6… 10 % від повного обсягу завантаження сировини при тривалості зброджування 10…20 діб; для термофільного режиму — 15.. .25 % при тривалості бродіння від 4 до 8 діб Під час роботи в психрофільному режимі, при щодобо­вому додаванні нової сировини, рекомендується завантажувати не більше 2 %. При використанні порціонного методу завантаження, реактор завантажується відразу на 2/3 об’єму реактора і сировина протягом 40 і більше днів переробляється без додавання свіжої біо­маси.

Частота завантаження і перемішування. Добова кількість сировини повинна завантажуватися в ректор не відразу, а рівними порціями поступово 4…6 разів на добу, через однакові проміжки часу.

Оставить комментарий