Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Системи завантаження і вивантаження сировини

З точки зору отримання найбільшої кількості біогазу та біодо — брив, а також стабільності роботи установки оптимальною є робота БГУ в режимі безперервного завантаження, що припускає щоденне завантаження сировини і вивантаження збродженої маси.

Ємність для подачі сировини. Перед завантаження в реак­тор, зазвичай, свіжа біомаса збирається в ємність для подачі сиро­вини. Розмір ємності повинен дорівнювати добовому або подвій­ному добовому обсягу сировини в залежності від типу у становки. Для досягнення потрібної однорідності та вологості сировини, іноді використовується ємність із застосуванням механічних перемішу­ючих пристроїв.

Місце розташування ємності. Якщо ємність розташувати на сонячній стороні, це може сприяти попередньому підігріву сирови­ни для того, щоб процес зброджування міг розпочатися відразу піс­ля завантаження нової порції сировини в реактор. На фермерських

124

установках, потрібно будувати ємність так, щоб сировина стікала туди піл дією гравітації.

Завантажувальний і вивантажувальний отвори. Для рів­номірного розподілу свіжої сировини по всьому об’єму реактора та ефективності видалення переробленого шламу, завантажувальний і вивантажувальний отвори ведуть прямо в реактор і розташовують­ся, як правило, на протилежних кінцях реактора. До установки реа­ктора на фундамент, виконується монтаж завантажувального і ви­вантажувального отворів.

Для установок з ручним завантаженням сировини і заглибле­ними реакторами, завантажувальний і вивантажувальний отвори ведуть в реактор під гострим кутом.

Вхідний і вихідний отвори розташовуються під нахилом до вертикальної осі таким чином, щоб нижній кінець груби був розта­шований нижче рівня рідини, щоб забезпечити герметичність реак­тора в процесі завантаження і вивантаження. Через це, перешкодою проникнення повітря в реактор є гідравлічний затвор.

Ручне завантаження та вивантаження сировини. Спосіб переливу є найпростішим способом завантаження і вивантаження, суть якого полягає в тому, що при завантаженні свіжої біомаси рі­вень шламу в реакторі піднімається, і через сполучену з ним пере­ливну грубу така ж кількість вивантажується в ємність для збору біодобрив.

Такі тверді частинки великого розміру, як стебла рослин, під­стилковий матеріал (солома, тирса) та інші сторонні предмети, можуть містити в собі завантажувальна маса. Діаметр труб повинен бути не меншим 20…ЗО см. Якщо розмір труб не буде відповідати нормі, вони можуть забитися. Труба, в яку завантажу ють масу по­винна з’єднуватися з бункером або ємністю попередньої підготовки сировини.

На трубопроводах подачі і зливу сировини з реактора встано­влюються гвинтові або напівперевернуті засувки.

Завантаження і вивантаження за допомогою насосів. Коли кількість сировини вимагає швидкого завантаження і рельєф місце­вості не дозволяє проводити завантаження самопливом, необхідни­ми стають насоси. Насосом можна перекрити різницю у висоті між біогазовою установкою і рівнем закачування сировини. Якщо використання насосів не можливо уникнути, користуються такими способами:

— Якщо насос встановлюється разом з трубою і сировина вільно проті­кає до насоса, який прискорює її рух — це суха установка.

— Технологія вологої установки полягає в тому, що насос і мотор ук­ладений в непроникний контейнер, встановлюються всередині сировини. Або насос може працювати за допомогою валу від мотора зовні сировини.

Пневматичне завантаження і вивантаження сировини. Пневматичний спосіб подачі і перемішування сировини є найопти- мальнішим. На всіх установках ВАТ «Флюїд» асоціації «Фермер» використовують саме цей спосіб. Бункер подачі сировини (бак — змішувач), використовується пневматичним завантажувальним пристроєм, для якого використовуються трубопроводи діаметром не менше 100 мм з засувкою і сталеві ємності від 0,5 до 1 м3, що ви­тримують тиск до 5 кгс/см2. Спочатку сировина потрапляє в бун­кер, а із бункера вивантажується за допомогою компресора в реак­тор. Поршневі компресори марки ІФ-56 застосовуються для малих і середніх біогазових установок об’єм реакторів, яких складає до 40 м. Компресори ФУ-12 використовуються для великих установок з об’ємом реакторів від 50 м3. Задачею компресора одночасно може бути відкачування біогазу, що виробляється.

3.8 Системи збору біогазу

До складу системи збору біогазу входять наступні деталі:

— розподільчатий газовий трубопровід із запірною арматурою;

— збірник конденсату;

— запобіжний клапан;

— компресор;

— ресивер;

— газгольдер;

Монтаж системи здійснюється тільки після установки біогазо — вого реактора в робоче положення.

В верхній частині повинен розташовуватися отвір для відбору біогазу з реактору. Наступним, після збірника конденсату, встанов­люється запобіжний клапан, а також водяний затвор, який викону-
ють у вигляді ємності з водою, який забезпечує пропускання газу тільки в одному напрямку.

Водяні затвори. Ьіогаз, що утворюється в реакторі біогазової установки, містить велику кількість водяної пари, що може конден­сувати на сгінках трубопроводів і приводити до їх закупорки (ри­сунок 3.17). В ідеалі газова система повинна розташовуватися так, щоб волога, яка конденсується, могла стікати прямо в реактор. Як­що це неможливо, на низьких ділянках системи повинні бути вста­новлені водяні затвори, ручні водяні затвори легкі в експлуатації, але, якщо їх регулярно не спустошувати, система буде блокуватися через занадто високий рівень води в них.

Рисунок 3.17 — Зовнішній вигляд запорної арматури для біоенергетич­ної установки

Газопровіт. За допомогою труб, газова система з’єднує біога — зову установку з газовими приладами. Така система має бути еко­номічною, безпечною й надавати для кожного приладу, необхідну’ кількість газу. Найширше застосування мають труби із пластика або з гальванізованої сталі. Важливим фактором є те, що газова си­стема повинна бути газонепроникною, а терміну її використання повинно вистачати під час всього експлуатаційного періоду біога­зової установки.

Трубопроводи, через які здійснюється подача біогазу від уста­новки до споживачів, необхідно захищати від пошкодження. За допомогою мильного розчину, що наноситься на місця з’єднання труб, можна перевірити витік газу. Запобіжно-скидним клапаном повинен бути оснащений і газопровід також, він випускає біогаз в атмосферу при підвищенні тиску понад 0,5 кг/см2. Зайву кількість біогазу необхідно спалювати у факельних пальниках.

Газові труби. Мінімальна кількість непрацюючих біогазових установок, які відносяться до установок, що не працюють через де­фекти в газопровідній системі становить 60 %. Тому правильна установка газопровідної системи дуже важлива. Для всієї системи рекомендовано використовувати труби, клапани і деталі однакового розміру. Вимоги до трубопровідної системи для біоіазу не відріз­няються від загальних стандартів. Використовувати можна стійкі до дії ультрафіолетових сонячних променів, пластикові труби.

Сталеві труби. Для установок малих або середніх розмірів найкраще підходять труби довжиною менше ЗО метрів і діаметром

1,2.. . 1,8 см. Особливий розрахунок розміру труб необхідний для великих установок. При установці газових труб особливу увагу по­винні приділяти:

— захисту від механічних пошкоджень;

— газонепроникним сполукам;

— водяному затвору на найнижчій ділянці труб для збору вологи;

Заміною з довготривалим терміном служби пластиковим тру­бам являються гальванізовані сталеві труби. їх можна демонтувати і при необхідності використовувати знову. Вони витримують уда­ри, проте являються дорогими і установка їх можлива при наявнос­ті кваліфікованих фахівців, тому рекомендуються встановлювати такі труби тільки в тих місцях, де не можна встановити пластикові труби.

Пластикові труби. Пластикові (ПВХ — полівінілхлорідні) тру­би рекомендується встановлювати під землею, через те, що вони чутливі до дії сонячного випромінювання і можуть легко зламати­ся, проте вони дешеві і легкі в установці.

Діаметр труб. В залежності від витрати біогазу газовими при­ладами і відстанню між газгольдером і приладами, в яких викорис­товується біогаз, встановлюється необхідний діаметр труб. Зни­ження тиску здійснюється за рахунок великих проміжків. Чим бі­льша витрата газу і довша відстань, тим більші втрати за рахунок тертя. Втрати тиску збільшують за рахунок кутів і арматури. Кіль­кість витраченого тиску в пластикових трубах менше, ніж в гальва­нізованих. Таблиця 3.3 містить відомості про діаметри труб і витра­ти біогазу, а також про довжину труб для втрат тиску менше ніж 5 мбар (0,005 кг/см2).

Таблиця 3.3 — Підходящий діаметр труб для різних довжин труб і різної витрати газу [8] __________________________________________________

Характеристика

Гальванізовані стальні труби

ПХВ труби

Довжина, м:

20

60 1 100

20 1 60

100

Витрата, м3/год.

0,1

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

0,2

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

0,3

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

0,4

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

0.5

1,2 см

1,2 см

1,8 см

1,2 см

1,2 см

1,2 см

1,0

1,8 см

1,8 см

1,8 см

1,2 см

1,8 см

1,8 см

1,5

1,8 см

1,8 см

2,4 см

1,2 см

1,8 см

1,8 см

2,0

1,8 см

2,4 см

2,4 см

1,8 см

1,8 см

2,4 см

В ходячи з даних таблиці, найоптимальніше підходять пласти­кові груби діаметром 1,8 см для пропуску, витрати газу 1,5 м3/год. і довжині труб до 100 метрів. Ще одна необхідність полягає у виборі для головної труби діаметра 2,4 см і діаметра 1,2 см для всіх інших труб системи.

Розташування трубопровідної системи. Для підземних сис­тем або систем, захищених від сонця і механічних ударів можуть бути використані труби із пластику. У всіх інших випадках вико­ристовуються гальванізовані сталеві труби. Щоб відвести від біога — зової установки газ, рекомендованими являються труби із гальвані­зованої сталі діаметром 2,4 см.

Труби із пластику мають бути розташованими під землею на глибині не менше 25 см і бути оточені піском або м’якою землею. Потім канава акуратно засипається звичайною землею, після пере­вірки трубопровідної системи на герметичність. За допомогою за­качування повітря в порожню трубопровідну систему під тиском в

2,5 рази більше максимального очікуваного газового тиску здійс­нюється перевірка на герметичність. Тиск знижується за рахунок витрати повітря через декілька годин, тоді всі з’єднання перевіря­ються шляхом поливу їх мильною водою (при витоках газу на по­верхні труб будуть утворюватися бульбашки).

Крани та арматура. Найбільш надійними кранами являються хромовані кульові клапани. Клапани, які зазвичай використовують для водних систем не можуть бути використаними в газовій систе­мі. Поруч з реактором має бути установлений головний кран. В якості запобіжних приладів на всіх газових приладах повинні бути встановлені шарові крани. Ремонт та чищення газових приладів без відключення головного газового крану заборонено.

Газгольдери. Оптимальний спосіб накопичення біогазу зале­жить від того, для яких цілей буде використаний біогаз. Великі газ­гольдери не потрібні в тому випадку, якщо передбачено пряме спа­лювання в пальниках котлів та двигунах внутрішнього згорання. У цих випадках газгольдери використовуються для рівномірного га­зовиділення та покращення умов подальшого горіння.

Найчастіше використовуються пластикові або сталеві газго­льдери, хоча також можуть бути використані великі автомобільні або гракторні камери в умовах невеликих БГУ.

Вибір розміру газгольдера. Розмір газгольдера, тобто його обсяг, залежить від рівня виробництва і рівня споживання біогазу. В ідеалі газгольдер повинен бути розрахований для того, щоб вмі­щати добовий обсяг виробляємого біогазу. У залежності від типу газгольдера і витримуємого їм тиску, обсяг газгольдера становить від 1/5 до 1/3 від об’єму реактора. Сучасний вигляд газгольдера приведена на рисунку 3.18.

image085

image086

Рисунок 3.18 — Зовнішній вигляд газгольдера біоенергетичної установ­ки

Пластикові газгольдери. Пластикові або гумові газгольдери використовуються для збору біогазу в суміщених установках, де пластиком покривається відкрита ємність, яка служить в якості ре­актора. Різновидом є окремий пластиковий газгольдер.

Сталеві газгольдери. Серед сталевих газгольдерів можна ви­ділити два типи:

— сухі і мокрі, газгольдери з низьким тиском, (0,01. . 0,05 кг/см2). Аль­тернативою таким газгольдерам можуть стати пластикові газгольдери, так як газгольдери низького тиску коштують більше і можуть бути використані тільки у разі великої відстані (мінімум 50…. 100 м) від установки до приладів, які використовують біогаз. Також такі газгольдери використовуються для зменшення різниці між щоденним виробництвом і використанням газу;

— газгольдери середнього (8… 10 кг/см2) і високого (200 кг/см2) тиску (рис. 3.19, рис. 3.20). В такі газгольдери газ подають за допомогою компре­сора. В Україні газгольдери середнього тиску використовуються на середніх і крупних біогазових установках. Для заправки автомашин і балонів викорис­товуються газгольдери високого тиску.

image087

Рисунок 3.19 — Сталеві газгольдери середнього тиску в с. Пет­рівка

image088

Рисунок 3.20 — Сталеві газгольдери високого тиску в с. Петрі­вка

Контрольно-вимірювальні прилади. До контрольно- вимірювальних приладів, які встановлюються на газгольдери від­носяться: запобіжний клапан, манометр і редуктор тиску водяний затвор. Сталеві газгольдери повинні бути заземлені.

3.9 Системи перемішування

Перемішування маси, що зброджується в реакторі підвищує, ефективність роботи біогазових установок і забезпечує:

— запобігання появи ділянок різної температури всередині реактора;

— запобігання формування пустот і скупчень, шо зменшують робочу нлоіцу реактора;

— запобігання формуванню кірки і осаду;

— рівномірний розподіл популяції бактерій;

— вивільнення біогазу. шо утворюється;

— перемішування свіжого субстрату і популяції бактерій.

Методи перемішування. Перемішування сировини може від­буватися за допомогою таких основних способів: біогазом, що про­пускається через товщу сировини, механічними мішалками і пере-

132

image089
Подпись: г д е

качуванням сировини з верхньої зони реактора в нижню (рисунок 3.21). Робочими комплектуючими механічних мішалок є лопаті, шнеки, планки. Працювати вони можуть вручну або за допомогою двигуна.

а, б — механічна мішалка; в. г — за допомогою насосу; д — біогазом і ріди­ною; е — біогазом

Рисунок 3.21 — Системи перемішування сировини для вертикальних ре­акторів

Комментарии запрещены.