Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Використання шнекових пристроїв

Способи перемішування та вибір апаратури для його проведення визначаються метою перемішування і агрегатним станом матеріалів, які перемішуються. Розрізняють два основні способи перемішування в рідких середовищах — механічний за допомогою лопатних мішалок та шнеків різних конструкцій.

Найбільш важливими характеристиками пристроїв, які перемі­шують та які можуть бути покладені в основу їх порівняльної оцінки,

є:

> ефективність пристрою, що перемішує;

> інтенсивність його дії.

Ефективність пристрою, що перемішує, характеризується якістю проведення процесу перемішування і може бути виражена по — різному, залежно від мети перемішування. Наприклад, в процесах отримання суспензій ефективність перемішування характеризується ступенем рівномірності розподілу твердої фази в об’ємі апарат) . Ін­тенсивність перемішування визначається тривалістю досягнення за­даного технологічного результату. Тривалість гомогенізації залежить від типу мішалки і частоти її обертання та виражається за емпіричним рівняння

image152

де: Ст — константа, шо залежить від типу мішалки (визначається експериментально), для стандартних мішалок Ст наводиться в довід­ковій літературі;

п — частота обертання мішалки, с_1.

При детальному вивченні технологічного процесу біоенергетич­ної установки визначається, що основним елементом практично кож­ної біогазової установки є шнеки або лопатні мішалки.

Шнек — це пристрій, що закручує субстрат для перемішування у реакторі. Види шнекових мішалок наведено на рисунку 6.4. Зазвичай для перемішування субстрату використовують сосуди без перегоро­док (рисунок 6.4 а), сосуди з перегородками (рисунок 6.4 б), а також сосуди з дифузором та без перегородок (рисунок 6.4 в).

image153

а — у сосуді без перегородок; 6-у сосуді з перегородками; в — у сосуді з дифузором та без перегородок; 1 — шнек; 2 — вал шнеку; пе­регородки; 4 — дифузор

Рисунок 6.4 — Види шнекових мішалок та потоків, які утворю­ються при перемішуванні субстрату [6]

У шнекових пристроях ступінь перемішування субстрату відбу­вається відповідно до закону обертання твердого тіла, який характе­ризується кутом закручування. У загальному випадку геометричний кут закручування на зовнішньому діаметрі d,.;[I б агатоз а ходного шне­ку визначається виразом

tgv"=T^’ (6-9)

де (ішн — зовнішній діаметр шнеку, м,

S — крок шнеку, м, k — кількість витків.

Важливою геометричною характеристикою шнеку е еквівалент­ний діаметр канавки, який обчислюється за наступними формулами

[2, 3]:

image154 Подпись: (6.10)

• для шнека з прямою канавкою

image156

для шнека з трапецієвидною канавкою

image157 Подпись: (6.12)

■ для стрічкового шнеку

image159 Подпись: (6.13)

• для шнека з напівкруглою канавкою

де фсер — геометричний кут закручування на середньому діаметрі шнеку, град,

6 — товщина ребра шнеку при вершині, м;

Р — кут, що характеризує форму трапецієвидної канавки, град, d0 — діаметр валу шнека, м.

Оставить комментарий