Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УСТАНОВОК ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

4.1 Основні аспекти перетворення органічних відходів

4.1.1 Екологічні аспекти перетворення органічних відходів

Патогенні (хвороботворні) мікроорганізми містяться майже у всіх органічних відходах життєдіяльності тварин (гній, підстилка й ін.). Органічні й інші живильні організми повертаються в грунту тому, шо втримуються у відходах тваринництва та пов’язане з по­ширенням патогенних мікроорганізмів, які викликають інфекційні захворювання тварин і людей. Під час цього може бути також за­раження тварин і людей яйцями й личинками гельмінтів.

Компонент органічних добрив, виготовлених з використанням гною й калу, є насіння бур’янистих рослин має також негативний вплив. У гній насіння бур’янів надходить при згодовуванні сільсь­когосподарським тваринам кормових культур з домішкою бур’янистої рослинності, скошеної у фазі плодоносіння, а також ра­зом із соломою [3, 252]. Важливим показником, якості добрив, окрім змісту органічної речовини, азоту, фосфору, калію й інших елементів, має ступінь засміченості добрив життєздатними несін­нями бур’янів. Насіння бур’янистих рослин гинуть від дії високої температури, вологи й інших факторів, що сприяють процесу роз­паду органічних речовин при компостуванні органічних відходів.

При компостуванні органічних відходів гинуть також пато­генні мікроорганізми, яйця й личинки гельмінтів. Цьому процесу сприяє декілька факторів, серед яких — це вплив температури близь­ко 45 °С протягом інтервалу часу від декількох хвилин до декількох днів [89].

Бачимо, що при компостуванні органічних відходів тваринни­цтва й рослинництва треба врахувати екологічний аспект підготов­ки органічних добрив. Тому технології, застосовуванні для підгото­вки гною до використання в якості добрива, повинні зберігати мак­симальну кількість живильних речовин, що знаходяться в органіч­них відходах, а також (із метою забезпечення охорони навколиш­нього середовища) — необхідний ступінь очищення від зазначених забруднень.

Оставить комментарий