Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Гідрогеологічні спостереження у свердловинах

В процесі буріння свердловини проводяться геолого-гідрогеологічні і геофізичні спостереження, які дозволяють уточнити геологічний розріз, гідро-геохімічну характеристику підземних вод, що в свою чергу дозволяє скоректувати раніше намічену конструкцію свердловини і інші проектні дані. Для цього використовують різні по конструкці прилади.

Головним методом вивчення, являється дослілження зразків порід, взятих під час буріння свердловини. Зразки порід із сверлловини можуть бути отримані у вигляді керна при бурінні спеціальними колонковими долотами: у вигляді шламу, винесеного в пропесі буріння потоком промивальної рідини при обертовому бурінні.

Винчення шламу, винесеного промивальною рідиною, дозволяє визначити характер прохідних порід. Шляхом винчення шламу можна встановити загальний літологічний склад порід, які будуть харатеризувати маркуючі горизонти.

Для визначення водовіддачі водоносного горизонту, встановлення хімічного та бактеріологічного складу води, її температури проводять комплекс гідрогеологічних досліджень шляхом відкачок і відбору проб води з бурових свердловин з одночасним вимірюванням статичного та динамічного рівня. Залежно від призначення відкачки називаються: попередня, пробна та дослідна,

Попередню відкачку Проводять перед здачею свердловин в експлуатацію для очистки прилегло до фільтру водоносної породи від дрібних частинок, а також для утворення з неї природного фільтра. Зазвичай попередню відкачку проводять ерліфтом або шляхом вичерпування води зі свердловини Желонкою. Ведуть відкачку до повного освітлення води при встановленому режимі притоку тобто до отримання стійкого динамічного рівня води при постійній продуктивності.

З експлуатаційної свердловини, так як водоносний горизонт представлено пісками, відкачку необхідно починати з невеликою витратою Води, Постійно підвищуючи її до кінця відкачки. Таким шляхом досягається найкраще формування з зерен піска природного фільтра. Максимальну продуктивність при попередній відкачці варто доводити до величини, яка в півтора рази перевищує експлуатаційну продуктивність.

Пробну відкачку Проводять по закінченні попередньої з метою встановлення фактичної продуктивності свердловини, хіміко-бактеріологічного складу та температури води. Продуктивність при пробній відкачці має бути не менше половини запроектовано для експлуатації. Якщо витрата Відкачуємо! Води дорівнює розрахунковому й перевищує його, пробну відкачку ведуть на одне пониження до отримання стабільного динамічного рівня при даній витраті й продовжують протягом 3-6 ст/змін. Якщо через відсутність насосного обладнання розраховано продуктивності досягнути неможливо, відкачку ведуть з двома пониженнями. Тривалість відкачки на кожному пониженні не менше однієї зміни. Маючи дані двох понижень розраховують продуктивність свердловини при заданому динамічному рівні.

Пробна відкачка має вестися без перерв. Перерви у відкачці допускаються лише при переході з одної ступені на іншу і не має перевищувати одну годину.

Дослідні відкачки Проводять для встановлення залежності дебіту від пониження динамічного рівня в свердловині, для визначення коефіцієнту фільтрації порід при вивченні складу пластових вод і визначення взаємодії свердловин, пробурених на один водоносний горизонт.

Відкачки ведуть з двома чи трьома понрїжєннями. Тривалість відкачки на кожному пониженні залежить від характеру водоносного горизонту й визначається часом, який необхідний для досягнення сталого динамічного рівня при постійному дебіті.

В процесі проведення відкачок ведуть спостереження за рівнем води в свердловині, за дебітом та температурою відкачуваної води, Для виміру рівня води в свердловинах використовуються різноманітні Хлопавки, Електрорівнеміри, пневматичні вказівники, телерівнеміри, дистанційні п’єзометри. Витрати відкачуваної зі свердловини води визначаються за допомогою мірних посудин, водомірів та водозливів.

Комментарии запрещены.