Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Методика розрахунку показників емісії для отримання біогазу за допомогою анаеробного бродіння біомаси

Показник емісії парникових газів при енергетичному анаероб­ному використанні біомаси пов’язаний з викидами при спалюванні викопного палива на етапі збору, переробки й процесами бродіння біомаси. З огляду на, що біомаса придатна для енергетичного вико­ристання в Україні ставиться до відходів виробництва, викиди пар­никових газів пов’язані із заготівлею й збором біомаси не врахову­валися, тому що витрати енергії повністю ставилися до виробницт­ва основної продукції. У цьому випадку показник емісії для біогазу к^о2 складається із двох складових:

і БГ _ і БМ і БМ ІЧС()2 14 БІ’ОЖ т 141 Н І’ 5

де k ]’р|)Ж — показник емісії парникових газів пов’язаний із процесом бродіння (вивантаження й завантаження біомаси, а також витратами на пере­мішування), гС02-экв/(кг у. п. біогазу).

кшр — показник емісії парникових газів пов’язаний із процесом переро­бки та підготовки біомаси, гС02-экв/(кг у. п. біогазу).

Процеси отримання біопалива за допомогою анаеробного бродіння включають витрати на електроенергію для вивантаження, завантаження й перемішування біомаси, а також на теплоту для підготовки субстрату й термостабілізаціі реакторів. Витрати електричної енергії на дані види процесів зведені в табл. 9.1 [319].

Таблиця 9.1 — Питомі витрати електроенергії при анаеробному бродінні біомаси [319]___________________________________________________

Тип використовуваного устаткування

Насоси для вивантаження й завантаження

Мішалки в реакторі

Інше

технологічне

встаткування

Витрати електроенергії (для датського реактора

о

обсягом 800 м біомаси) Ь™, кВт-год/т

5…12

5…1

3…5

Витрати електроенергії (для малої фермерської установки 1 ЗО… 150 м біомаси) Ь™, кВт-год/т

2…4

1…3

0,5…2

Відповідно, показник емісії парникових газів пов’язаний зі здрібнюванням біомаси та анаеробному бродінні біомаси кИЗИ’БМ, кБРОЖ, БМ^ визначався по залежності

1 БГ _ 1 ПЕР, БМ р 1 БРОЖ. БМ р КС02 — °ЕЕ ‘^ЕЕ + °ЕЕ ’ ^ЕЕ ’

Процеси підготовки біомаси як енергетичного палива включають два альтернативних процеси: переробку здрібнювання й пресування (брикетування). Витрати енергії на здрібнювання залежать від скінченної величини часток біомаси й виду біомаси табл. 9.2 [319].

Таблиця 9.2 — Питомі витрати електроенергії при здрібнюванні біомаси [319]________________________________________________________

Розміри часток, мм

>25

> 15

> 10

>5

>3

Питомі енерговитрати Ь™м БМ, кВт-год/т

10…25

20…35

25…45

40…80

60…130

Відповідно, показник емісії парникових газів пов’язаний зі здрібнюванням біомаси кИЗИ БМ визначався по залежності

^.ИЗИ, БМ _ ^ИЗМ, БМ _ g

ЕЕ ЕЕ5

У випадку подальшого пресування й гранулювання біомаси може, здійснюється з використанням декількох відомих процесів, назва яких визначає тип використовуваного встаткування [457, 458]. Витрати електроенергії безпосередньо на пресування біомаси становлять 20.. .70 кВт-год/т (табл. 9.3) [459].

Таблиця 9,3 — Енерговитрати при брикетуванні й гранулювання біомаси

Тип використовуваного встаткування

Прокатний

прес

Шнековий

прес

Витрати електроенергії 14РЕС’БМ, кВттод/т

20…60

50…70

Відповідно показник емісії парникових газів при пресуванні біомаси е^с’БМ включає викиди зв’язані з використанням електрич­ної енергії

і ПЕРС, БМ _ іПЕРС, БМ р КС02 — °ЕЕ ‘ ^ЕЕ ’

Тоді сумарний показник емісії парникових газів для підготов­ки й переробки біомаси дорівнює

і І)М _ і ПЕРС, БМ і ИЗИ, БМ КПЕР — К К 5

Наведена вище методика дозволила оцінити показники емісії парникових газів для різних видів натурального палива та біомаси, на підставі яких проведене порівняння різних варіантів технологій і встаткування енергетичного використання біомаси.

Оставить комментарий