Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

Забезпечення енергетичних потреб присадибного господарства за допомогою системи біоконверсії

Розглянемо питання енергозбереження в сільському господар­стві за рахунок задоволення теплових потреб виробленим біогазом. До таких потреб відносяться:

1) гаряче водопостачання;

2) опалення житлового будинку;

3) приготування їжі для мешканців;

4) приготування кормів для тварин.

Для аналізу енергетичної ефективності використання процесу анаеробної переробки органічних відходів для задоволення тепло­вих потреб селянського господарства використана величина еконо­мії зовнішніх енергоносіїв (ЕЗЕН) [513].

Такий розрахунок побудований на визначенні відношення кі­лькості біогазу, що виробляється установкою для анаеробного зброджування з урахуванням власних потреб процесу, до величини загальних енерговитрат на забезпечення теплових потреб модель­ного селянського господарства.

Розрахунки проводилися для господарства, з характеристика­ми [3]:

1) мешканців — двоє дорослих, одна дитина;

2) житлова площа будинку S>r-=80 м ;

3) термін опалювального сезону поп=180 діб ;

4) питомі витрати на гаряче водопостачання [515] (для дорослих — q ніГ =5225 МДж/рік; для дітей — q^1 =2670 МДж /рік);

5) нижча теплота згорання біогазу =22 МДж/м3;

6) ККД котла г)=0,88;

7) питома потреба в теплоті для опалення будинку qon=191 Вт/м [4];

8) питома потреба в теплоті для приготування їжі [515] Оїжі=3,14 МДж/ (лю д • добу);

9) питома потреба в теплоті для приготування кормів для свиней 0,04 м /добу, кількість свиней — 12, для корів — 0,05 м /добу, кількість корів — 16.

Результати розрахунків (рис. 12.5) представлені у вигляді за­лежності ЕЗЕН від кількості умовних голів тварин в господарстві.

1 — економія енергоносіїв на потреби гарячого водопостачання, опалення, приготу­вання їжі та кормів для тварин; 2 — економія енергоносіїв за умови, що витрати на опален­ня будинку мешканців зменшаться вдвічі (згідно норм розвинутих країн); 3 — економія енергоносіїв на забезпечення потреб гарячого водопостачання, приготування їжі та кор­мів; 4 — економія від витрат енергоносіїв на приготування їжі та кормів; 5 — економія енер­гоносіїв при приготування кормів для тварин; 6 — економія енергоносіїв, що йдуть на при­готування їжі для працівників селянського господарства

Рисунок 12.5 — Залежність економії зовнішніх енергоносіїв (у відсотках від загальної витрати зовнішніх енергоносіїв) від кількості тварин в госпо­дарстві

Коефіцієнти перерахунку реальної кількості тварин в умовні голови: 1 свиня=1 у. г.; 1 голова ВРХ=3,5 у. г.; 1 голова бичків=1,5 у. г.

Аналізуючи результати (рис. 12.5) можна сказати, що БГУ може задовольнити загальні теплові потреби реального селянського господарства в зимовий період на 2…6 %. Якщо можливо було б зменшити витрати на опалення вдвічі і наблизитись до показників закордонних будівельних технологій, то біогазова установка дозво­лила б зекономити до 11 % зовнішніх енергоносіїв, що споживає селянське господарство. За умов використання БГУ в господарстві, де є більше 8 умовних голів тварин теплові потреби на приготуван­ня їжі та кормів повністю покриваються за рахунок отриманого біо — газу. За наявності ЗО умовних голів процес біоконверсії може по­крити додатково потреби на гаряче водопостачання селянського го­сподарства.

Оставить комментарий