Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Керування концентрацією кисню

Визначальним чинником для протікання аеробного процесу є концентрація кисню в газовім середовищі біореактору. Кисень споживається мікроорганізмами й потрібне заповнення його запасів у міру протікання процесу перероблення органічних відходів. Од­нак це має значення лише в початковій стадії процесу, коли щіль­ність біомаси, а отже й споживання кисню й швидкість виділення теплоти, маті. Знижує температуру субстрату й зменшує швидкість процесу в початковий період примусове вентилювання. Тому в по­чатковій стадії процесу необхідно застосовувати рециркуляцію по­вітря для збереження біогенного тепла, що особливо важливо в хо­лодну пору року. Таке керування системою вентиляції широко за­стосовується в біореакторах.

В активній стадії виконання вимог по підтримці заданої тем­ператури автоматично означає достатню подачу кисню в об’єм суб­страту, оскільки швидкість вентиляції, необхідна для охолодження субстрату, набагато більша, чим потрібно для забезпечення стехіо­метричних потреб внаслідок прийнятого підходу до охолодження біореактору за допомогою потоку повітря системи вентиляції [15, 26].

Оставить комментарий