Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Керування вологістю субстрату

Використання випарного охолодження веде до високої швид­кості видалення вологи з об’єму субстрату [35]. При цьому випаро­вується суттєво більша кількість води, чим виділяється в результаті хімічних реакцій ферментації [33]. Інгібируючий вплив на ріст мік­роорганізмів і викликає затримку й навіть повну зупинку процесу перероблення органічних відходів виявляє втрата вологи, що ви­кликає зменшення вологості субстрату [14, 19, 36]. Згідно робіт Хо — га (Haug) [14], швидкість розкладання зменшується на 24% при зниженні вологості субстрату з 55 % до 45 % і на 60 % при знижен­ні вологості з 45 % до 35 %. У роботі [20] показано, що вологість субстрату впливає на процес перероблення органічних відходів поряд з температурою на відміну від розповсюдженого підходу про переважний вплив температури на протікання процесу перероблен­ня органічних відходів. Необхідно поєднувати керування і темпера­турою, і вологістю субстрату у великомасштабних системах пере­роблення органічних відходів [22, 37,39].

Пряме вимірювання вологості субстрату утруднене [34], вна­слідок чого керування вологістю субстрату в багатьох конструкціях біореакторів відсутнє. У роботі [34] показане, шо необхідне дода­вання води в субстрат при використанні випарного охолодження дія підтримки технологічно заданого рівня вологості субстрату. Розбризкування води на поверхні субстрату або зволоження повітря системи вентиляції являються основними способами внесення води в субстрат для відновлення вологості.

Здійснити доставку вологи по всьому об’єму субстрату дозво­ляє зволоження повітря системи вентиляції. Тому на практиці для підтримки вологості субстрату використовується зволоження цир­куляційного повітря [44] системи вентиляції.

Оставить комментарий