Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Горючі відходи

При аналізі відходів визначають в першу чергу їх вологість, а також вміст летючих речовин, вуглецю та золи. Склад типових тве­рдих міських відходів наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 — Хімічний склад типових твердих міських відходів [2]

Елемент

Зміст, мас. %

Елемент

Зміст, мас. %

Волога

26,04

Азот

0,28

Вуглець

27,23

Хлор

0,20

Водень

3,85

Сірка

0,26

Кисень

21,49

Зола

20,63

Вміст вуглецю і водню в твердих міських відходах може бути досить високим (в даному випадку 31,08 %). Найбільш істотною характеристикою таких відходів з урахуванням можливого їх вико­ристання в якості палива є низький вміст сірки — 0,26 %, що значно нижче, ніж у високоякісних пальному для котелень і вугіллі з низь­ким вмістом сірки. Зміст азоту з точки зору освіти його оксидів при звичайному спалюванні відходів також не викликає побоювань. Вища теплота згоряння таких відходів може змінюватися в межах

9300.. . 11600 кДж/кг. Якщо б середня теплота згоряння становила 10500 кДж/кг, то в 1990 р. відходи в Україні могли виявитися дже­релом 1,16… 1,55-1015 кДж енергії. Однак це теоретично, оскільки не всі зібрані відходи можуть бути практично використані для отримання енергії.

Дані, отримані авторами, свідчать про те, що для забезпечення рентабельності підприємства з виробництва енергії з відходів воно повинно переробляти не менше 270 т відходів на добу. Найбільш підходящим місцем для розміщення підприємства з виробництва енергії з відходів можуть бути великі населені пункти з населенням чисельністю 150…200 тис. чол. У таких містах з твердих міських відходів може бути отримано приблизно 0,74… 1,06-1015 кДж енер­гії на рік.

Оставить комментарий