Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Математичні моделі екосистем з зосередженими параметрами

У даному розділі будується математична модель процесів, що протікають в органічному середовищі в деякому замкнутому об’ємі (біореакторі), які розглядаються як динамічна система із зосере­дженими параметрами з урахуванням теплообміну із зовнішнім се­редовищем (на рис. 3.4 приводиться схема біореактору, на рис. 3.5 — схема підключення біорекатору).

image039

Рисунок 3.4 — Схема біореактору

Як відомо замкнутість об’єму не дає доступ кисню повітря, що важливе для життєдіяльності і розвитку даного виду мікроорга­нізмів, які грають основну роль в процесах, що протікають в такому середовищі. Передбачається, що гази, які утворюються при цьому, безперервно відводяться із замкнутого об’єму і використовуються в господарських цілях. Отже тиск у середині цього об’єму практично весь час залишається постійною величиною. Температура навко­лишнього середовища може бути постійною або мінятися залежно від погоди. При необхідності регулювання даних процесів можна створити штучне навколишнє середовище, яке дозволяло б міняти температуру у поверхні об’єкту і тим самим, шляхом нагріву і охо­лоджування через поверхню об’єму, управляти ними. Якщо об’єми великі і теплопередача у середині органічного середовища протікає поволі, то і у середині об’єму в певних місцях поміщаються нагрі­вані, які створять певний тепловий режим, сприяючий інтенсифіка­ції процесів. Для нагріву може використовуватися частина газу, що виділяється під час біохімічних процесів, які протікають в органіч­ному середовищі.

image040

Рисунок 3.5 — Схема компоновки обладнання підключення біореактора

Оставить комментарий