Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Швейцарія

На відміну від попередніх країн, де біогазові установки вико­ристовуються на малих фермах у Швейцарії, в даний час в сільсь­кому господарстві країни налічується понад 300 біогазових устано­вок. Більшість з них працює в області температур від 28 до 37 °С. біогазові установки, які не обігріваються, розташовуються безпосе­редньо під підлогою тваринницьких приміщень, при цьому втрати тепла свіжого гною мінімальні. Для окремих установок середнє ви­робництво біогазу в розрахунку на одну відгодівельне місце в день складає від 0,07 до 0,13 м. Влітку і взимку продуктивність устано­вок практично однакова. Біогаз використовують частіше за все для підігріву води. З міркувань пожежної безпеки ємність газосховища біогазових установок у ряді районів країни обмежується 200 м.

1.5 Фінляндія

Оставить комментарий