Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Систематизація методів переробки органічних ВІДХОДІВ

Будь-які органічні відходи можуть бути сировиною для виро­бництва біогазу. Найбільше розповсюдження на території України та країн СНД отримали установки, що входять в систему очистки стічних вод [144, 145]. Можна використовувати відходи спиртового та цукрового виробництва: дефекаційний шлам кількістю 8… 12 % по масі буряка із вмістом органічних речовин 3… 5 %, мелясову ба­рду, в кількості 7 % по масі спирту, ацетоно-бутилову барду. На крохмало-паточному виробництві кількість відходів складає 1400 % по масі картоплі із вмістом органічних речовин 230 мг/л. Підходять також відходи деревообробної, целюлозно-паперової промисловос­ті, органічні відходи з смітників [3-5, 146].

Досить перспективною сировиною для біоконверсії є органі­чні відходи в сільському господарстві взагалі, і, зокрема, стоки в тваринництві та зелена маса [147, 3] (табл. 4.5.).

Таблиця 4.5 — Живильні елементи, що містяться у відходах [147]

Вид відходів

Сухих речовин (СР), %

Органічних речовин ОР, (% від СР)

Н3аг

(% від СР)

р2о5,

(% від СР)

к2о,

(% від СР)

Стоки ВРХ

6…11

68…85

2,6… 6,7

0,5… 3,3

о

о

Стоки свиней

2…9

60…85

6…18

2…10

3…7,5

Стоки

птахофабрик

ЗО…35

70…80

5…6

3…4

3

Овочеві відходи

5…20

76…90

3…5

0,8

ІД

Харчові відходи

9…37

74…98

0,6… 5,0

0,3… 1,5

0,3-1,2

Жири

2…70

70…95

0,1…3,6

0,1…0,6

0,1…0,5

Жири скотобійні

5…24

83…98

3…8

1…4

0,05… 0,2

Трава (силос)

25…40

67…98

1,2…4,0

0,4… 2,0

1,7…6,5

Оптимальні величини параметрів біоконверсії:

‘г лужність 1500…5000 мг СаСОз на 1 л субстрату [147, 3, 148]; г — вміст летючих кислот 600… 1500 мг на 1 л субстрату [147, 3, 148];

У кислотно-лужний показник PH = 6,5.. .7,5 [147, 3, 148];

У вологість субстрату 90…92 % [33], але не менше 85 % [147].

Каталізаторів для процесу метанового зброджування немає, але може виникнути автокатолітичний процес. Інгібітори: мідь, лу­жні метали, магній, аміак, сульфіди, нітрати, антибіотики тощо [149]. Сильно впливає на інтенсивність процесу концентрація твер­дих частинок в субстраті. Оптимальна характеристика процесу —

10.. . 12 % твердих частинок [3]. Все вище наведене, впливає на різ­номанітні ефекти анаеробної ферментації які будуть розглянуті да­лі.

Оставить комментарий