Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Склад сировини

Дослідження хімічного складу сировини до переробки в біога — зових установках проводилися вченими зарубіжних країн та Кирги­зстану.

Таблиця 5.5 — Склад сировини до переробки в біогазової установки [211]

Сировина

Вологість,

%

Суха ре­човина, %

Гумінові кислоти на суху

речовину, %

Фульвокислоти,

%

Рівень

pH

Гній

96…98

4…2

14,8

1,6

6,5

Гній і

рослинні

відходи

96…98

4…2

28,3

3,7

7,5

Рослинні

відходи

96…98

4…2

33,5

4,0

7,3

В’язкість. В’язкість сировини в процесі переробки помітно зменшується, так як кількість твердої речовини (соломи та ін.) Зме­ншується шляхом зброджування на 50 % у стабільних умовах.

Запах. Біодобриво властивий набагато менш інтенсивний за­пах, ніж запах використовуваної сировини (гній, сеча). При наявно­сті достатнього часу зброджування майже всі пахучі субстанції по­вністю переробляються.

Живильні речовини. Живильні властивості біодобрива визна­чаються кількістю органічних речовин і хімічних елементів, які во­но містить. Всі поживні для рослин речовини, такі як азот, фосфор, калій і магній, а також мікроелементи і вітаміни, необхідні для рос­ту рослин, зберігаються в біодобрив. Співвідношення вуглецю та азоту (близько 1:15) має сприятливий ефект на якість ґрунтів. У таблиці 5.6 приводиться приблизна вміст поживних речовин у біо — добрива.

Таблиця 5.6 — Зміст елементів у біодобрива (у грамах на кг сухої речо­вини) [211]

Сырье

Фосфат,

р2о5

Калий,

К

Кальций,

СаО

Магний,

МцО

Азот,

n2

Навоз

3,05

5,64

3,25

0,98

1,75

Навоз и

растительные

отходы

6,37

7,98

5,15

1,95

3,37

Растительные

отходы

6,66

8,88

5,18

2,22

3,70

Фосфат і калій. Зміст фосфату (форма фосфору, безпосередньо засвоюються рослинами) не змінюється в процесі ферментації си­ровини. У цій формі рослинами може бути засвоєно близько 50 % загального вмісту фосфору. Ферментація не впливає на вміст калію, від 75 до 100 % якого може бути засвоєно рослинами.

Азот. На відміну від фосфату і калію, певна кількість азоту змінюється в процесі ферментації. Близько 75 % азоту, що містить­ся у свіжому гною, стає частиною органічних макромолекул, інші 25 % представлені в мінеральній формі. Після переробки в біогазо — вої установки близько 50 % азоту в біодобрива знаходяться в орга­нічній формі, і 50 % — в мінеральній. Мінеральний азот може бути безпосередньо засвоєний рослинами, а органічний азот повинен спочатку мінералізована за допомогою ґрунтових мікроорганізмів.

Оставить комментарий