Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Сполучені Штати Америки

Виробництво молока на сучасних фермах пов’язане зі спожи­ванням значної кількості електроенергії та різних видів палива. Так,

„ „ Vj#

наприклад, на фермах у штаті Нью-Йорк протягом року на утри­мання однієї дійної корови з урахуванням витрат на виробництво кормів витрачається 609 кВтгод. електроенергії, 150 л бензину, 86 л дизельного палива і 68 л мазуту. Вся молочна галузь країни про­тягом року споживає 32 млрд. кВтгод. електроенергії, 16,4 млрд, л бензину, 12 млрд, л дизельного палива та 1,38 млрд, л мазуту.

1.3.1 Система повної утилізації гнойових стоків на молочному ком­плексі в штаті Мічиган

На молочному комплексі, що належить фірмі "Baum Dairy Inc" і розташованому в південній частині штату Мічиган, спору­джена система повної утилізації гнойових стоків. На комплексі міс­титься 800 корів.

Смітникову стоки переробляються в метантеке в біогаз. Рідка фракція гнойових стоків, отримана після їх переробки, використо­вується для зрошення полів, а тверда фракція — в якості цінних доб­рив (знезаражений) і підстилкового матеріалу. До складу системи утилізації гнойових стоків входять: збірник гною; змішувальний резервуар для розведення гнойових стоків водою перед їх подачею в метантек, забезпечений газгольдерів; електроагрегат (двигун вну­трішнього згорання і електрогенератор) та прес для зневоднювання твердої фракції гнойових стоків після їх переробки в метантеке.

Метантек заглибленого типу являє собою котлован розміром в плані 6,7×36 м, місткістю 820 л, стінки і днище якого облицьовані бетонними плитами. Днище виконано з ухилом до поздовжньої центральній осі. Глибина котловану біля стінок 2,4 м, максимальна глибина 4 м. Над метантеком розміщений надувний газгольдер з полімерної плівки товщиною 0,75 мм.

Подача гнойових стоків у метантек проводиться безперервно.

о

Добове навантаження метантека 45…54 м. Концентрація твердих речовин в гнойових стоках після їх розбавлення водою в змішува­льному резервуарі становить 10… 12 %. Добова продуктивність ме — тантека 920 м біогазу. З біогазу за допомогою двигуна внутріш­нього згорання і електрогенератора потужністю 65 кВт виробляєть­ся електроенергія в кількості 1400 кВт год./добу. Добова економія енерговитрат внаслідок використання біогазу складе 85 доларів.

Рідка фракція відпрацьованих стоків відводиться у відкрите сховище типу котлован і в подальшому використовується для зро­шення полів.

Тверда фракція оброблених стоків (2,5 т/добу) після прохо­дження через прес і додаткової сушки застосовується як добриво і підстилкового матеріалу. Крім того, введення в дію системи дозво­лив у значній мірі вирішити проблему боротьби із забрудненням навколишнього середовища в цьому районі. Вартість системи по­вної утилізації гнойових стоків 230 тис. доларів. Термін окупності системи — 4,5 року.

Оставить комментарий