Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Тверді МІСЬКІ ВІДХОДИ

Раціональне використання та видалення твердих міських від­ходів, особливо у великих містах з передмістями, є однією з найва­жливіших проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середо­вища від забруднень. До таких відходів відносяться домашні відхо­ди, відходи легкої промисловості та будівельне сміття.

Для оцінки енергетичних ресурсів і складання планів збору та ліквідації відходів необхідно знати їх точну кількість. Наведені в літературі дані про відходи, як правило, є середніми і ґрунтуються на результатах дослідження, проведеного Управлінням з охорони навколишнього середовища СІЛА (United States Environmental

Protection Agency-EPA) з урахуванням кількості що надійшли і знищених відходів [6]. Згідно з прогнозом цього управління, зага­льна кількість твердих міських відходів у США досягне до 1986 р. 182 млн. т, або 2,12 кг на душу населення на добу (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 — Оцінка та прогноз накопичення твердих відходів у СШ в період 1971-1990 рр.__________________________________________________

Кількість відходів

Оцінка

прогноз

2001 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2015 р.

Мільйон тонн на рік

121

131

131

123

182

Кілограм на душу населення

1,60

1,70

1,68

1,54

2,12

Однак така оцінка є завищеною, оскільки навіть рекорд з на­копичення твердих відходів, який належить м. Лос-Анджелесу, становить приблизно 1,02 кг на добу. Цей результат можна вважати більш достовірним, так як він був отриманий шляхом дійсного ви­значення маси відходів, а не тільки простим підрахунком кількості транспортних засобів, необхідних для вивезення відходів. Якщо пе­реглянути прогнози Управління з охорони навколишнього середо­вища з урахуванням даних, отриманих для м. Лос-Анджелеса, то загальна кількість твердих міських відходів США буде, ймовірно, коливатиметься в межах 110… 148 млн. т на рік.

Основний склад твердих міських відходів наведено в табл. 2. 2. Приблизно 80 % відходів відноситься до горючих матеріалів, з яких 65,6 % має біологічне походження. До них відносяться папір, харчові і тварини відходи. Слід мати на увазі, що процентне спів­відношення окремих компонентів коливається в залежності не тіль­ки від пори року, але і від району, що складає основну проблему при використанні відходів як джерела енергії.

Таблиця 2.2 — Склад типових тве]

эдих міських відходів [251

Компоненти

Вміст, мас. %

Папір

43,2

Метали

8,0

Скло, кераміка, грунт

10,8

Пластмаси, гума, ганчір’я

4,5

Харчові і тварини відходи

23,5

Інші відходи

10,0

Разом

100,0

Оставить комментарий