Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Вплив життєдіяльності мікроорганізмів на pH

Згідно [65] вплив продуктів життєдіяльності мікроорганізмів на pH описується наступним рівнянням:

pH = (pH0+ai(mp/V))/(l +a2(mp/V)) (3.54)

де рН0 — pH середовища без речовин, що його змінюють; щр — маса змінюючих pH речовин в середовищі, тобто маса частини продуктів життєдіяльності мікроорганізмів тих, що змінюють pH середови­ща;

V — об’єм середовища;

аь а2 — деякі коефіцієнти визначувані експериментально;

pH — реальний pH середовища.

Приймемо, що частка змінюючих pH речовин в продуктах життєдіяльності мікроорганізмів постійна і маса цих речовин обчи­слюється за наступною формулою:

mp=kpm3 (3.55)

де иіз — маса продуктів життєдіяльності мікроорганізмів;

кр — коефіцієнт пропорційності характеризує частку змінюючих pH речовин в продуктах життєдіяльності мікроорганізмів;

Щр — маса частини продуктів життєдіяльності мікроорганізмів тих, що змінюють pH середовище.

Тоді рівняння (3.54) запишеться у вигляді:

pH = (рНо — + б1(т3А0У(1 + 62(m3/V)) (3.56)

де бі=краь б2= кра2.

Формула (3.56) визначає залежність pH від продуктів життєді­яльності мікроорганізмів.

Оставить комментарий